Home

LATIJN AAN DE UGENT

Kenmerkend voor het Latijn aan de Universiteit Gent is dat het niet als een ‘dode’, maar als een dynamische taal wordt benaderd, een taal in ontwikkeling, in volle beweging. Dit komt op verschillende vlakken tot uiting. Enerzijds komt het diachrone aspect aan bod: de vele vormen die het Latijn als taal en literatuur heeft aangenomen en gekend doorheen zijn lange geschiedenis, die tegelijkertijd de geschiedenis van Europa is. Anderzijds wordt ook aandacht besteed aan de variabiliteit binnen het Latijn van elke periode. Latijnse taal en literatuur zijn veel minder monolithisch en star dan men zou willen vermoeden. Ten slotte komen in het onderwijs deze beide facetten aan de orde bij een leesmethode die een voortdurende dialoog van de lezer met de Latijnse teksten vraagt.

background

Agenda

 • Din
  06
  Dec.
  2022

  Margherita Fantoli (KU Leuven): Measuring formulaicity in scientific and technical texts

  14:00Faculteitszaal Blandijn (1e verdieping)

  De onderzoeksgroep DiaLing ontvangt gastspreker Prof. Margherita Fantoli, die een lezing zal houden over "Measuring formulaicity in scientific and technical texts.”

  Abstract: "Latin technical and scientific prose has been generally disregarded from stylistic studies. However, scientific and technical writings display specific features (from the lexicon to the pragmatics) that are worth investigating. In this talk, I will focus on the notion of formulaicity: while the role of formulae in literary works, such as the homeric poems, has been the object of several investigations, its presence at the core of scientific texts has received less attention. In the first part of the talk, I'll focus on how formulaicity has been defined and analyzed in previous studies of technical/scientific texts. Secondly, I'll suggest computational methods to support the identification of formulae in Latin scientific texts and their function."

  Show content
 • Ma
  13
  Feb
  2023
  Zat
  23
  Sep
  2023

  Micro-credential De vergeten literatuur

  Campus Boekentoren (Blandijn gebouw, lokaal 1.12)

  In het tweede semester van het academiejaar 2022-2023 vindt de microcredential "De vergeten literatuur" plaats, georganiseerd door de Humanities Academie van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte.

  In een lessenreeks van 12 bijeenkomsten (donderdagen, 13.00 - 16.00) zal Prof. Dr. Wim Verbaal (Latijnse Letterkunde UGent) geïnteresseerden onderdompelen in Latijnse teksten en schrijvers, in de geschiedenis van de Latijnse literatuur en de manier waarop deze traditie functioneert binnen het geheel van de Europese literatuurgeschiedenis. Specifiek gaat de aandacht naar de Latijnse literatuur die geproduceerd werd in de 1500 jaar na de Oudheid.

  Deze microcredential staat open voor iedereen die geboeid is door literatuurgeschiedenis, maar ook zeker voor leerkrachten secundair onderwijs, die kennis willen opdoen over de diachronie van het Latijn binnen de Europese geschiedenis (in relatie tot de nieuwe leerplannen).

  Neem zeker eens een kijkje op de website waar alle relevante informatie te vinden is!

  Show content

Volledige agenda