Latin vulgaire – latin tardif XIV

Tijdens de week van 5 mei tot 9 juni vond, na tweemaal uitgesteld geweest te zijn, eindelijk het 14de Internationale Colloquium over Laat- en Volkslatijn plaats aan onze eigen Universiteit Gent. Meer dan 120 mensen waren ingeschreven voor de eerste bijeenkomst sinds corona van deze community van taalkundigen en latinisten met een specifieke interesse in het Latijn van Marcus-met-de-pet en het Latijn in haar overgang naar de Romaanse talen. De organisatie van zo’n groot en centraal colloquium in onze discipline stelde Stad Gent en de Universiteit Gent stevig op de internationale kaart.

Onze Gentse afdeling was natuurlijk sterk vertegenwoordigd: MA student Brian Cluyse verkende cleft-zinnen (bv. “Het is Marcus die aangekomen is.”), drs. Tim Ongenae sprak over anticausativiteit in late teksten uit Gallië, drs. Alessandro Papini bracht de meest recente resultaten uit zijn doctoraatsonderzoek over klankveranderingen in inscripties, dra. Marilena De Gregorio had het over de taal van Latijnse kookboeken, dr. Kim Groothuis presenteerde nieuwe inzichten over woordvolgorde in heiligenlevens, dr. Jasper Vangaever vertelde ons over het gerundium en het participium, dr. Simon Aerts presenteerde zijn data over de link tussen betekenis en (nieuwe) vormen in het Latijnse passief, en prof. Giovanbattista Galdi, de hoofdorganisator van het congres, sprak over de taal van de Regula van Sint-Benedictus. Tot slot werd ook de plenaire lezing op dinsdagochtend door een bekend gezicht verzorgd: Prof. em. Marc Van Uytfanghe bracht verrassende inzichten in de linken tussen taal en ideologie in het West-Europa van de vroege middeleeuwen.

De volgende editie (LVLT15) zal plaatsvinden in München in 2024.