Onderzoek

Het onderzoek binnen de afdeling Latijn aan de Universiteit Gent houdt bewust geen rekening met de traditionele periodiseringen voor het Latijn maar benadert taal en literatuur als een historische eenheid. Daarom is er bijzondere aandacht voor de diachronie en continuïteit van de Latijnse taal en literatuur. Deze oriëntatie komt op verschillende manieren tot uiting binnen de onderzoeksterreinen die door de medewerkers worden bestreken.

Het taalkundig onderzoek richt zich op uiteenlopende domeinen: de Italische dialecten en het archaïsche Latijn, de synchrone studie van klassiek Latijn door de bril van de algemene taalkunde, en de diachrone studie van de taalontwikkeling die via een langdurig ontstaansproces leidde tot de Romaanse talen.

Binnen het letterkundig onderzoek staat vooral de Latijnse poëtica van elke literaire fase centraal. De Gentse onderzoeksgroep bevat specialisten die zich bezighouden met de poëtica van de “Gouden” en “Zilveren” Latiniteit, die van de late oudheid en die van de middeleeuwen en vroegmoderne tijden. Een verbindende factor daarbij vormt de vraag naar de rol van het Latijn in de literatuurgeschiedenis van Europa. Vraagstellingen rond genre en retoriek nemen hierbij een belangrijke plaats in en vertalen zich in het onderzoek naar Latijnse sprookjes, epigrammen, gedichtenbundels en anthologieën, en romans.

Onderzoeksgroepen

De onderzoekers die verbonden zijn aan de opleiding zijn actief in verschillende onderzoeksgroepen.

Wil je meer weten over de andere onderzoeksgroepen of welk onderzoek er precies uitgevoerd wordt? Bekijk dan de profielen van de onderzoekers op het onderzoeksportaal van de faculteit.

Stage

De onderzoeksgroep RELICS biedt elk jaar stageplaatsen aan. Je kan stage lopen in het kader van een  Master of Arts in de Historische Taal- en Letterkunde of een Master of Arts in de Vergelijkende Moderne Literaturen. We verwelkomen hiervoor stagiairs met alle mogelijke taalachtergronden die interesse hebben in literaire ontwikkelingen over de eeuwen heen.

Contact: wim.verbaal@ugent.be

Lopende projecten

Taalkunde

De Gentse delegatie op het 22ste Internationaal Colloquium over de Latijnse Linguïstiek (ICLL2023, Karelsuniversiteit Praag, 19-23 juni 2023).

Letterkunde

Publicaties

Onderzoekers die verbonden zijn aan de vakgroepen taalkunde en letterkunde en zich bezig houden met Latijn maken hun onderzoek publiekelijk via allerhande kanalen.

  • Het onderzoeksportaal en de persoonlijke pagina’s van onze onderzoekers lijsten altijd de meest recente publicaties op, van zowel academische als populair wetenschappelijke aard.
  • De onderzoeksgroep RELICS geeft aan de UGent een academisch tijdschrift uit dat gratis en online beschikbaar is, genaamd JOLCEL (Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures).
  • Medewerkers van de afdeling Latijn zetelen in de redactie van het populair wetenschappelijke tijdschrift Hermeneus. Het blad van het Nederlands Klassiek Verbond helpt je met verschillende nummers per jaar om je honger te stillen naar alles wat met de ‘Klassieke Oudheid’ te maken heeft.
  • Latinisten van de UGent helpen bovendien om de rijke vertaaltraditie van Latijnse teksten in de Lage Landen in ere te houden, onder meer bij Uitgeverij P.