Toekomstige studenten

Inhoud

Wat houdt de studie Latijn aan de Universiteit Gent precies in? Naast taalbeheersing bieden we ook taalkundige, letterkundige en cultuurhistorische vakken aan die enerzijds je kennis van het Latijn verder uitdiepen en anderzijds je op ongekende wegen door de geschiedenis van Europa loodsen.

Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar de opleidingspagina van Latijn en de algemene studiekiezer.

Is Latijn wel iets voor mij?

De opleiding Taal- en letterkunde stelt zichzelf voor op verschillende manieren en evenementen:

Waar komen studenten Latijn terecht?

Na je studies kan je vele kanten uit. Het overgrote deel van de afgestudeerden heeft na één jaar een job gevonden. De profielen zijn heel divers.

  • Ongeveer één derde komt terecht in het onderwijs (zowel Secundair Onderwijs als Onderwijs voor Volwassenen]. Sinds het academiejaar 2019-2020 heb je de mogelijkheid om via het educatieve traject in de bachelor door te stromen naar de educatieve master met Latijn. Met dat diploma kan je in het secundair onderwijs aan de slag, sowieso voor Latijn (in alle graden van het SO – een uitzondering die ook voor leerkrachten Grieks geldt) en eventueel je tweede mastertaal (in de tweede en derde graad van het SO); daarnaast zal je ook vrij eenvoudig aangesteld kunnen worden (en vaak gevraagd worden) voor vakken als geschiedenis, esthetica, seminarie antieke cultuur, … Dit laatste zal bovendien voor alle vakken gelden waarvoor je, op welke manier dan ook, voldoende kennis kan aantonen bij je aanstelling.
  • De opleiding Taal- & Letterkunde: Latijn scherpt veel talenten aan. Talenkennis, onderzoeksvaardigheden en kritische zin voor tekstinterpretatie zijn belangrijke troeven op de arbeidsmarkt. Veel afgestudeerden vinden een gepaste baan binnen een heel brede waaier aan opties. Naast domeinen als journalistiek of de ruime culturele sector (uitgeverijen, culturele centra, musea, bibliotheken, archieven, toneelgezelschappen.) kan je ook in het bedrijfsleven aan de slag (in de administratie, media, public relations of marketing, bank- en verzekeringswezen, enz.). Ook de diplomatie heeft al werkgelegenheid geboden aan onze oud-studenten. Deze beroepsperspectieven vloeien weliswaar niet direct voort uit een opleiding Latijn, maar stellen heel vaak net die competenties voorop die je in deze opleiding verwerft.
  • Wil je jouw droomjob bemachtigen dan zijn eigen inzet en creativiteit minstens even belangrijk als je basisdiploma. Om je beter te wapenen voor specifieke jobs kan je er bovendien voor kiezen om nog een extra opleiding te volgen en zo met een tweede masterdiploma op zak sterker op de arbeidsmarkt te staan.
  • Voor de enkeling die zich wil verder verdiepen in het vakgebied staat ook altijd de mogelijkheid open om een doctoraatsbeurs aan te vragen. Met zo’n beurs werk je vier jaar lang aan je eigen onderzoeksproject, waarvan je de bevindingen deelt met de academische wereld in tijdschriften en op (internationale) conferenties. Na een succesvolle verdediging van je proefschrift mag je de titel van Doctor voeren. Wanneer je later in je opleiding een zekere interesse ontwikkelt voor academisch onderzoek, contacteer je een professor in je vakgebied naar keuze om de aanvraag van zo’n beurs verder te bespreken.

Contact

Je kan ook steeds contact opnemen met onze onderwijsbegeleider Yanick Maes voor meer informatie omtrent Latijn binnen de opleiding Taal- en letterkunde.

Voor meer informatie rond jouw specifieke traject(wensen) kan je altijd contact opnemen met iemand van de trajectbegeleiding.