Toekomstige studenten

Inhoud

Wat houdt de studie Latijn aan de Universiteit Gent precies in? Naast taalbeheersing bieden we ook taalkundige, letterkundige en cultuurhistorische vakken aan die enerzijds je kennis van het Latijn verder uitdiepen en anderzijds je op ongekende wegen door de geschiedenis van Europa loodsen.

Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar de opleidingspagina van Latijn en de algemene studiegids.

Is Latijn wel iets voor mij?

De opleiding Taal- en letterkunde stelt zichzelf voor op verschillende manieren en evenementen:

Een voorsmaakje van de concrete inhoud en het niveau van de opleiding krijg je via de webklas. Dit is een online cursus waarin je gedurende vier weken kennis maakt met een deel van de opleiding Taal- en Letterkunde via een verdiepende cursus. De taaloptie Latijn biedt daarin één van de vier lessen aan.

Waar komen studenten Latijn terecht?

Na je studies kan je vele kanten uit.

  • Een traditionele en voor de hand liggende keuze is het onderwijs. Heb je na je master Latijn de specifieke lerarenopleiding gevolgd, of vanaf het academiejaar 2019-2020 de educatieve master met Latijn, dan kan je in het secundair onderwijs aan de slag, sowieso voor Latijn (in alle graden van het SO – een uitzondering die ook voor leerkrachten Grieks geldt) en eventueel je tweede mastertaal (in de tweede en derde graad van het SO); daarnaast zal je ook vrij eenvoudig aangesteld kunnen worden (en vaak gevraagd worden) voor vakken als geschiedenis, esthetica, seminarie antieke cultuur, … Dit laatste zal bovendien voor alle vakken gelden waarvoor je, op welke manier dan ook, voldoende kennis kan aantonen bij je aanstelling.
  • Veel studenten kiezen ervoor om nog een extra opleiding te volgen en zo met een tweede masterdiploma op zak sterker op de arbeidsmarkt te staan. De opleiding Latijn blijkt hiervoor een goede basis te vormen. Nogal wat oud-studenten komen terecht in de journalistiek of in de culturele sector. Maar er zijn ook studenten die met succes een economisch georiënteerd diploma behaalden en binnen het bedrijfsleven of de financiële sector aan de slag kwamen. Ook de diplomatie heeft al werkgelegenheid geboden aan oud-studenten. Je zou ervan versteld staan hoeveel oud-studenten nu werken bij culturele centra, musea, uitgeverijen, kranten en bedrijven. Deze beroepsperspectieven vloeien weliswaar niet direct voort uit een opleiding Latijn, maar stellen heel vaak net die competenties voorop die je in deze opleiding verwerft: een intellectuele ingesteldheid, een schat aan methoden om teksten te analyseren en te interpreteren, om informatie te verzamelen, om kennis te veralgemenen en toe te passen, en om cultuurproducten te waarderen en in hun context te plaatsen.
  • Voor de enkeling die zich wil verder verdiepen in het vakgebied staat ook altijd de mogelijkheid open om een doctoraatsbeurs aan te vragen. Dat kan in het kader van één van de onderzoeksprojecten die de afdeling Latijn aan de Universiteit Gent rijk is.

Contact

Je kan ook steeds contact opnemen met onze onderwijsbegeleider Yanick Maes voor meer informatie omtrent Latijn binnen de opleiding Taal- en letterkunde.

Voor meer informatie rond jouw specifieke traject(wensen) kan je altijd contact opnemen met iemand van de trajectbegeleiding.