Scholen

Webklas

Overweeg je volgend jaar de studie van het Latijn aan te vangen aan de UGent? De opleiding Taal- en letterkunde biedt jaarlijks een webklas aan waarin je onder meer de online module van Latijn kan volgen. We loodsen je stap voor stap door een leerpad dat gebaseerd is op vakken uit de eerste bachelor. Aan het einde krijg je feedback op maat van een van onze medewerkers.

Wil je meer informatie over hoe dit alles precies verloopt en wanneer het doorgaat?

Workshops

Wil je als leerkracht je klas laten proeven van de manier waarop wij Latijn benaderen aan de UGent? Dat kan! Wij bieden workshops en bibliotheekbezoeken aan voor middelbare scholen. Workshops kunnen zowel bij ons op de faculteit georganiseerd worden als na overleg op school. Meer weten? Neem contact op met Yanick Maes.

 

NIEUW – „Slechte vragen bestaan niet“? Workshop onderzoekscompetentie klassieke talen.

Doelgroep: 3de graad SO (Latijn en / of Grieks)
Deelnemers: max. 40 (workshop faculteitsbib: max. 30)
Duur: 1u15 (+ 1u15-2u: workshop door faculteitsbib)
workshop in samenwerking met de afdeling Grieks

In de derde graad krijgen leerlingen de opdracht een eigen onderzoeksproject uit te werken. Maar hoe begin je aan zoiets? Alles begint bij een boeiend onderwerp, een originele invalshoek en… een gedegen onderzoeksvraag. In deze workshop gaan we in op het verschil tussen onderwerp en onderzoeksvraag en behandelen we de verschillende onderdelen die in een onderzoeksopzet aan bod kunnen komen. Aan de hand van een checklist overlopen we de belangrijkste voorwaarden waaraan een onderzoeksvraag moet voldoen om de meest voorkomende valkuilen te vermijden. En we zetten de leerlingen uiteraard ook zelf aan het werk. In een afsluitend groepswerk onderwerpen ze elkaars voorlopige onderzoeksvragen aan een kritische evaluatie. De workshop kan als eerste deel van een tweeluik gecombineerd worden met een workshop rond opzoekingswerk en informatievaardigheden in de faculteitsbibliotheek.

Nascholingen

De positionele leesmethode

Aan de Universiteit Gent wordt al geruime tijd de positionele leesmethode gedoceerd, een manier van lezen die oog heeft voor de eigenheden van het Latijn en zo vertalen niet als eerste stap neemt tot tekstbegrip. Wie geïnteresseerd is om deze methode te ontdekken of zelf toe te passen in het middelbaar onderwijs, kan sinds 2016 terecht bij Kristien Hulstaert van de Karel de Grote Hogeschool. In samenwerking met de Universiteit Gent publiceerde zij Latijn: lezen zien begrijpen. De positionele leesmethode in de klas. Concreet lesmateriaal en informatie over toekomstige nascholingen zijn te vinden op www.kdg.be/latijn-lezen.

 

Vakdidactiek

Informatie over nieuwe nascholingen georganiseerd door de collega’s Vakdidactiek Latijn en Grieks aan de UGent is te vinden op www.dcg.ugent.be.