Vol Sint-Baafshuis voor de Latinisten- en Hellenistendag

Op 1 februari was het opnieuw tijd voor de hoogmis van de klassieke studies in de Lage Landen. De Latinistendag wordt sinds twee jaar parallel met de Hellenistendag georganiseerd en vond dit keer plaats in het Sint-Baafshuis in Gent. Collega Marco Formisano en Hellenisten Klaas Bentein en Geert De Mol vergastten de meer dan zeventig aanwezigen op een dag vol presentaties met lopend onderzoek én een kritische blik naar de toekomst van de klassieken in het secundair en hoger onderwijs. Enkele sfeerbeelden van de dag: